Pages

Monday, March 7, 2011

பெண்ணியம் வாழ்க..


தன் சுகதுக்கங்களை மறைத்து 
சுற்றத்தாரின் திருப்திக்காக
வாழும் பெண்கள்,

தாயாக
சகோதரியாக
தோழியாக
காதலியாக
மனைவியாக
மகளாக
பேத்தியாக 

இன்னும் பல !

வாழ்க்கை சிறிதாயினும் 
பரிமாணங்கள் பல ஏற்று
நேசத்தை மட்டும் பொழியும் 
பெண்ணை நினைத்து

பெருமிதம் கொள்கிறேன் !

கடவுளுக்கு நிகரான
படைத்தலின் ஓர் அதிபதியான 
மகளிர்க்கு..

இனிய மகளிர் தின வாழ்த்துக்கள்..


No comments:

Post a Comment